ร้านก๋วยจั๊บญวน สูตรเมืองอุบล  
ตลาดโกสุมรวมใจ ซอยโกสุมรวมใจ 37 ถ.วิภาวดี-รังสิต 
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
10210 ร้านเปิดเวลา 10.30 – 20.00 น.
โทรสำรองโต๊ะที่ คุณวุฒิพร  089 – 116 9231
e-mail = ws_porn@yahoo.com

ที่ร้านยังเป็นศูนย์จ่าหน่าย ส่ง/ปลีก
 @   หมูยอพริกไทยดำอุบล (แบบแท่ง/แบบแผ่น)
 @   เส้นก๋วยจั๊บญวน (เส้นสด)
 @   หอมเจียวสูตรเมืองอุบล 
 @   พริผัดน้ำมัน (พริกเผา)
 @   หมูเด้ง  
  
ที่นี้..มีคลิปภาพของร้านให้ชม..
www.youtube.com/watch?v=TMLBWcK9CNA 

powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE